Firmamızca yapılan arazi toplulaştırma projelerinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

 • Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması : Proje sahasına ait tapu bilgilerinin bilgisayar ortamında güncellenmesinin yapılması
 • Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve alna kontrolünün yapılması: Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve tecvizi aşan parsellerin belirlenmesi işlemleri
 • Yer kontrol noktalarının tesisi: Yeni tesis edilecek nirengi , poligon ve nivelman noktalarının yerlerinin tespit edilmesi ve istikşaf kanavalarının hazırlanması
 • Halihazır haritaların yapılması
 • Parsel değer sayısının hesabı ve bilgisayara aktarımının yapılması
 • Adaların oluşturulması
 • Köy sınırlarının düzenlenmesi
 • Çiftçilerle mülakat : Bu işlemde, derecelendirme haritası, eski mülkiyet listesi (AT1), Soyadı sıralı liste (AT2), halihazır arazi
 • Parselasyon planının yapılması
 • Yer kontrol noktalarının ölçüsünün yapılması
 • Ada ve parsel köşelerinin aplikasyonunun yapılması
 • Ayırma çapı düzenlenmesi
 • Tescil işlemlerinin yapılması
 • Tarla sınırının düzenlemesi