Hakkımızda

Azm Harita, 4 Mart 1998 yılında mühendislik, danışmanlık, ve taahhüt sektöründe hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan ve  19 yıllık bir geçmişe sahip, deneyimli kadrosu ve teknolojisi ile sadece Türkiye genelinde değil uluslararası düzeyde de hizmet vermektedir.

Firmamız, jeodezik mühendislik hizmetleri işi, hâlihazır harita yapımı işi, devlet karayolu mühendislik ve kamulaştırma hizmetleri, elektrik iletim hatları kamulaştırma hizmetleri, baraj göl haritalarının yapımı, orman yol şebeke planları yapımı, amenajman planları yapımı, kadastral haritaların yapımı, imar planı uygulaması, arazi toplulaştırması, sayısallaştırma, kent bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, alt yapı projeleri, pissu ve yağmursuyu projeleri, içme suyu projeleri v.s. konularda hizmet vermektedir.

Harita Mühendisi ve İnşaat Mühendisi olan ortaklar dışında, firmamızda büyük tecrübeye sahip Harita, Ziraat, Elektrik, Jeoloji Mühendisleri, Harita Teknikerleri/Teknisyenleri ve Kadastro Uzmanları görev yapmaktadır.

Firmamız, Türkiye 81 il, Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’i kapsayan bir ağ üzerinden müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağlamaktadır

Firmamız üstlendiği projelerde doğru, ekonomik çözümler getirmeyi ve işin zamanında çözümlenmesini ilke edinmiştir. Üretilen tüm proje ve ölçümlere 5 yıl boyunca garanti vermektedir.