Kurum Adı : Özel Kalem (Rektörlük) Yükseköğretim Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi

İşin Adı : Çok Yıllık Bitki ve Sulama Altyapı Tespiti ile Ekimi İzne Tabi Bitki İşlemleri Süreç Otomasyonu Alım

Sözleşme Tarihi : 09 Kas 2017

Bitiş Tarihi :