Şirketimiz Görüntü algılama sistemleri yardımıyla yeryüzü ve çevresi ile diğer fiziksel nesnelerle ilgili güvenilir bilgilerin elde edilmesini, işlenmesini, kaydını, ölçümünü, analizini ve sunumunu içeren çalışmalarıyla son teknolojik ekipman ve uzman kadrosuyla ilerlemeye devam edecektir. Fotogrametrik Haritalar;

  • Ülke ölçmelerinde jeodezik ülke ağının sıklaştırılması
  • Büyük, orta ve küçük ölçekli haritaların yapımında
  • 1/5000 ölçekli kadastral haritaların yapımında
  • Bölge şehir ve imar planlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır .