Şirketimizde mevcut son sistem GPS (Global Positioning System), cihazlar, belirli yörüngelerde bulunan uydulardan aldıkları sinyalleri işleyerek o anki konumu oldukça doğru şekilde hesaplayan cihazlardır. Bu sistemler, bulunulan yerin koordinatlarına ek olarak, yükseklik bilgisini, eğer hareket halindeysek sürati, daha önceden belirlenmiş bir noktaya olan uzaklığı ve benzeri diğer bilgileri de sunabilmektedir. CBS veritabanına girilen verilerin koordinatlarını elde etmek için ya da uydu görüntüsünde seçilen bir noktayı incelemek için yapılan arazi çalışmalarında ilgili noktanın tam yerini bulabilmek için GPS cihazlarından yararlanmaktayız.