Şehirlerin ve şehirleşmekte olan yerleşim alanlarının, ilerleyen nüfus ve gelişen ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi, arazilerin maksimum verimle kullanılması ve çarpık kentleşmenin engellenmesi amacıyla düzenlediğimiz planlardır.

  • Uygulama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi
  • Uygulama Alanı İçerisindeki Kadastral Altlıkların Sayısal Hale Getirilmesi
  • Yer Kontrol Noktalarının Tespit, Tesis Ve Ölçüleri
  • Halihazır Haritanın Güncelleştirilmesi
  • Uygulama İmar Planının Hazırlanması
  • Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması
  • Planın Araziye Aplikasyonu