Multiplikite Firmamız; İmar planlarında özel mülkiyete ait araziler üzerinde; resmi yapılara, okul, yol, tesislere, park, otopark, yeşil alan, çocuk bahçesi, hal, mezbaha, pazaryeri, toplu taşıma istasyonu, terminal gibi resmi ve umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki imar planlarının uygulanması işlemleri konularındaki çalışmalarına devam etmektedir.

  • Yer Kontrol Noktalarının Tespit Edilmesi ve Tesislerin Yapılması
  • Kanavaların Hazırlanması
  • Detay Alımının Yapılması
  • Yapılan Projelere Göre Kamulaştırma Genişliklerinin Belirlenmesi
  • Tedaş Kamulaştırmalarında ENH Projelerine Direk Yerleri ve İrtifak Alanlarının Tespit Edilmesi
  • Kadastral Altlığın (Mülkiyet Durumunun) Oluşturulması
  • Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınması
  • Kamulaştırma Hesaplarının Yapılmas
  • Beyannamelerin ve Röleve Krokilerinin Yapılması
  • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması