• 1/25 000 Ölçekli Paftaların Sayısallaştırılması
 • 1/25 000 Ölçekli Mevcut Amenejman Planının Sayısallaştırılması
 • Bilgilerin PC Ortamında Paftaya İşaretlenmesi
 • Mevcut Orman Yollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
 • Mevcut Stabilize ve Ham Köy ve Karayollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
 • Mevcut Asfalt Köy ve Karayollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
 • PC Ortamında Taslak Yol Şebeke Planının Hazırlanması
 • Dere Yollarının Arazide Gezilmesi ve Röperlenmesi
 • Yamaç Yolu Güzergahlarının Arazide İncelenmesi
 • Taslak Yol Şebeke Planının Çızılmesi ve Renklendirilmesi
 • PC Ortamında Yolların İsimlendirilesi ve Kodlanması
 • PC Ortamında Teknik Raporun ve Cetvellerinin Hazırlanması ve Yazılması
 • PC Ortamında Yol Şebeke Planının Çizimi ve Renklendirilmesi
 • Yol Şebeke Planının Bezlenmesi, Ciltlenmesi, ve Cd lerinin Hazırlanması