Kurum Adı : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı

İşin Adı : Parsel Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi

Sözleşme Tarihi : 09 Kas 2017

Bitiş Tarihi :