Kurum Adı : Yenimahalle Belediye Başkanlığı

İşin Adı : Parselasyon Planı ve Zeminde Aplikasyon İşi

Sözleşme Tarihi : 09 Kas 2017

Bitiş Tarihi :