Arazinin topoğrafik yapısının ve halihazır durumunun bilgisayar ortamında algılanabilmesinin ve kullanılabilmesinin hazır hale getirilmesi çalışmalarıdır.

  • Çalışma Alanlarının Belirlenmesi
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman İstikşaf Kanavalarının Hazırlanması
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman Tesislerinin YApılması, Röperlenmesi ve Ölçülerinin Yapılması
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman İkesin Kanavalarının Hazırlanması
  • Meskun ve Gayri Meskun Sahada Detay Ölçülerinin Yapılması
  • Hesap, Tersimat ve Çizim İşleri