Haritalarının sayısal hale getirtilmesi, bunlarla beraber mülkiyet bilgilerinin güncellenerek elektronik ortamlara aktarılması çalışmalarıdır.

 • Çalışma Alanı Sınırlarının Belirlenmesi
 • Yer Kontrol Noktalarının İstikşaf Kanavalarının Hazırlanması
 • Yer Kontrol Noktalarının Zemin Tesislerinin Yapılması, Röperlenmesi ve Ölçülerinin Yapılması
 • Kesin Kanavaların Hazırlanması
 • Kadastro Çalışma Alanı Sınırlarının Ölçümü
 • Ada Bölümleme ve Kroki İşlemlerinin Yapılması
 • Taşınmaz Malları Sınırlandırma, Tespit ve Ölçüm İşlerinin Yapılması
 • Alan Hesaplarının Yapılması
 • Paftaların Çizilmesi
 • Askı İlanın Hazırlanması ve İlan Edilmesi
 • Tapu Kütüklerinin Yazılması
 • Fen Klasörlerinin ve Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi
 • Takbis (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)
 • UVDF (Ulusal Veri Değişim Formatı)