Kurum Adı : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlık

İşin Adı : Ulusal Toprak Veri Tabanına Aktarılmak Üzere İdarece Belirleyecek Verilerin Toplanması ve Aktarılması

Sözleşme Tarihi : 09 Kas 2017

Bitiş Tarihi :